L’ENFOCC millor actuació en comunicació i difusió en els Premis Biomassa de Catalunya 2017

A la primera edició dels Premis Biomassa de Catalunya 2017, promoguda des del Clúster de Biomassa i l’Ajuntament de Vic en el marc de la Fira de Biomassa de Catalunya que s’està celebrat aquests dies a Vic, ha estat premiat el projecte de cooperació Energia, Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC) en la modalitat de millor actuació en comunicació i difusió.

IMG-20170224-WA0001

Els Premis Biomassa Catalunya tenen per objecte el reconeixement d’empreses, entitats publiques i privades i ens locals que han dut a terme projectes o actuacions remarcables en l’ús i/o foment sostenible de l’energia de la biomassa a Catalunya i les noves tecnologies disponibles.

L’ENFOCC és un projecte de cooperació que té com a finalitat fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea de que una nova cultura energètica i forestal és possible, a fi de generar un impacte important als nostres territoris rurals.

Aquest projecte “no productiu” planteja un valor afegit a totes les iniciatives locals o comarcals relacionades amb la implantació de biomassa i recuperació de la gestió forestal. Un marc transnacional, interterritorial, supracomarcal d’intercanvi, de coneixement, coordinació i sensibilització és clau per, d’una banda, donar una visió global a les experiències més puntuals i, per altra, optimitzar recursos, facilitar informació i donar robustesa a aquest procés que s’està produint, espontàniament, en aquests territoris.

A través de la transferència de coneixement al voltant dels conceptes energètics, forestals i climàtics, es pretén contribuir a una gestió forestal sostenible i millorar les capacitats de mitigació i adaptació al canvi climàtic dels territoris.

L’ENFOCC que està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el coordina l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, i hi participen 13 socis més: Consorci per al Desenvolupament rural del Baix Ebre i Montsià; Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques; Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp; Associació Leader de Ponent; Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord; Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central; Consorci Leader Pirineu Occidental; Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya; Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya; Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia; Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya; i Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya.

Presentació al seminari “Extending LEADER Innovation” a Brussel·les

En motiu del seminari “Extending LEADER Innovation” a la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (“European Network for Rural Development”),  que es celebra avui 22 de Febrer de 2017 a Brussel·les, des del Grup d’Acció Local Ripollès Ges Bisaura (“LAG Ripolles”) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya s’han presentat experiències i exemples per tal de descriure els enllaços entre l’enfoc regional i els recursos endògens, renovables, medi ambient, silvicultura, ocupació i societat. En aquest sentit, l’Albert Puigvert Tuneu ha presentat els projectes ENFOCC i BCN Smart Rural.

albert_brusseles

Context (extret de l’Agenda de “Extending LEADER Innovation)

El seminari s’ha centrat en com els Grups d’Acció Local i altres agents poden enfortir i millorar la innovació del LEADER a nivells locals, nacionals i Europeus, i per tant ampliar el seu abast i incrementar ambicions. Es vol reconèixer la importància de la innovació rural i que:

  • La innovació és un dels principis fundadors dels 2.600 Grups d’Acció Local LEADER operant per tot Europa a nivell local però s’ha enfrontat a dificultats en la seva implantació;
  • Al voltant de 3.000 Grups Operacionals ajuntaran productors i agents d’innovació per co-crear coneixement i abordar problemes específics o oportunitats rellevants per agricultors i silvicultors; i
  • Cada regió de la Unió Europea ha desenvolupat una Estratègia d’Investigació i Innovació per una Especialització Intel·ligent (“Smart”).

Hi ha punts en comú i de diferencia entre aquests enfocs. Centrant-se sobre el rol del LEADER d’estimular i donar suport a la creativitat local i  a la capacitat de construir sobre béns locals i arribar a les millors solucions, el seminari:

  • Permetrà als participants, explorar com les estratègies locals desenvolupades i gestionades pels Grups d’Acció Local LEADER poden ser revitalitzades mitjançant el seu enfoc entorn la innovació i en com els sistemes de subministrament ho poden suportar; i
  • Considerar com les sinergies i complementarietat entre la innovació LEADER i la rellevància local d’altres branques de la política d’innovació de la Unió Europea (i en particular la EIP Grups Operacionals i Estratègies d’Innovació i Investigació Regional) poden enfortir-se. Com ajuntant aquestes i incrementant la rellevància local poden ajudar a les comunitats rurals locals a adreçar alguns dels major reptes i oportunitats amb les quals s’enfronten avui en dia.
  • Desenvolupar un seguit d’accions pràctiques i recomanacions a través de les quals les activitats d’innovació LEADER puguin ser millorades amb l’objectiu d’adreçar millor les necessitats locals i prendre avantatge i contribuir amb iniciatives d’innovació regionals i més àmplies.

La iniciació d’un grup de treball de pràctica centrat en millorar la implementació i eficàcia de les activitats de innovació rural LEADER i els enllaços amb altres instruments d’innovació rural s’anticipa com un resultat d’aquesta jornada.

Dos nous contractes CLIMA aprovats aquest any: L’actualització del BM-RURAL i el NOU BM-CAT

Avui 15 de febrer, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha signat dos nous contractes dins del programa CLIMA amb el “Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente” (MAPAMA) per la compra d’emissions de carboni no generades per la instal·lació de noves calderes de biomassa. El primer és la renovació del projecte BM-RURAL que amplia el número d’instal·lacions de biomassa que podran compensar econòmicament l’estalvi d’emissions de Diòxid de Carboni (CO2) i l’altre, el nou projecte BM-CAT que engloba la compensació d’emissions de noves calderes instal·lades arreu de Catalunya.

IMG-20170215-WA0001

Ambdós projectes, gestionats per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, pretenen estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori. A través dels contractes amb el MAPAMA, qualsevol empresa, ja sigui pública o privada de Catalunya, que vulgui instal·lar una caldera de biomassa de mida mitjana o gran podrà adherir-se al projecte i percebre 9,7 euros per tona de CO2 deixada d’emetre en relació al consum que tindria per la utilització de combustibles fòssils.

El projecte BM-Rural està actiu des de 2013 i durant l’anualitat 2016 es van poder certificar les emissions de CO2 deixades d’emetre de 13 calderes de biomassa instal·lades dins el territori dels Grups d’Acció Local. S’ha certificat un estalvi total de 1.067,5 tones de CO2 no emeses a l’atmosfera, suposant una compensació econòmica agregada de 9.170,81€ pels propietaris de les calderes. Amb l’ampliació del contracte, aquesta anualitat 2016 el proper mes de maig es certificaran un total de 58 calderes de nova instal·lació.

El nou projecte BM-CAT promogut pel Clúster de la Biomassa de Catalunya i coordinat per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, ha estat seleccionat entre 63 projectes presentats dins els programes CLIMA pel conjunt de l’Estat espanyol. Formen part d’aquest projecte els 11 Grups d’Acció Local de Catalunya i li donen suport 18 organismes, entre els quals figuren Diputació de Girona, Diputació de Barcelona, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). La gestió del projecte s’ha finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del projecte de cooperació entre els GAL que formen part de l’ENFOCC.

Durant aquesta primera anualitat es preveu compensar les emissions de 55 instal·lacions de biomassa de les quatre províncies de catalanes, amb un total de 17.591 tones de CO2 que  comporta la substitució de 100 calderes de combustibles fòssils. Al llarg dels quatre anys que durarà el projecte, aquestes calderes hauran estalviat un total de 70.364 tones CO2 que revertiran en els seus propietaris un total de 682.530 euros.

Cada any, igual que es venia fent amb el projecte BM-Rural, es podran incorporar noves calderes de biomassa que s’instal·lin dins l’anualitat corresponent, incrementant les reduccions de carboni fins arribar a l’objectiu del projecte de 281.616 tones de CO2.

Acollir-se al projecte BM-CAT, a més a més, suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2023 i una verificació anual de les emissions.

Taller xarxes socials i estratègia comercial: treballant a les xarxes per aconseguir clients

En el marc del projecte Start-Up Rural a Catalunya, un dels projectes de cooperació en els quals participem l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, s’ha organitzat un taller de xarxes socials dirigit principalment a les empreses del sector d’hostaleria i restauració i del sector agroalimentari (això inclou empreses del sector alimentari, agroalimentari i de begudes).

Aquest taller és gratuït i tindrà lloc el dijous 16 de febrer a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès de 9,30h a 13,30h. 

Les places són limitades i cal inscriure’s en el següent enllaç:

INSCRIPCIÓ

Taller-xarxes-socials_cartell-001

Taller-xarxes-socials_cartell-002

 

Realització del Curs d’inventaris forestals amb tecnologia LiDAR

Des de l’Associació Leader del Ripollès Ges Bisaura i dins els projectes de Cooperació Catalana ENFOCC “Energia, Forest i Canvi Climàtic” s’organitza aquest curs per la realització inventaris forestals a partir de la tecnologia LiDAR.
Aquest curs pretén dotar els participants dels coneixements tècnics necessaris per poder gestionar i realitzar el típics inventaris forestals, però amb la utilització de les noves tecnologies disponibles com són les dades LiDAR.
La tecnologia LiDAR aplicada al sector forestal ens permet realitzar inventaris amb més precisió i més econòmics, ja que ens estalvien bona part del treball de camp. Amb la tecnologia LiDAR obté una informació contínua que permet caracteritzar millor les masses forestals. L’objectiu d’aquest curs és donar una formació molt útil i pràctica, a partir de l’àmplia l’experiència en formació i innovació que ens garanteix l’empresa Föra.

Els places ofertades pel curs estan completes, però degut a la gran demanda que ha generat, des de l’Associació Leader del Ripollès Ges Bisaura ens plantejarem realitzar una nova edició durant aquest 2017.

 

captura1 captura2

Obert el termini de sol·licitud dels Ajuts Leader 2016 (2a convocatòria)

En data 22 de novembre de 2016 es va publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) la 2a convocatòria dels ajuts Leader 2016. 

Els ajuts Leader subvencionen inversions en obra civil, instal·lacions i equipaments de més de 12.000€ per a la creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i ocupació.

Van dirigits a autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, i associacions i fundacions sense ànim de lucre.

El Leader pot finançar entre un 22,5% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius en el Ripollès, la Vall del Ges (exclòs Torelló), Orís i el Bisaura. La quantia dels ajuts es determina d’acord a uns criteris de selecció dels projectes en règim de concurrència competitiva. 

El termini màxim de presentació de la sol·licitud d’ajut és el dia 16 de gener de 2017.

La sol·licitud de l’ajut Leader s’ha de presentar obligatòriament per mitjans telemàtics en el cas de les entitats públiques, les persones jurídiques i els professionals col·legiats. Per realitzar la sol·licitud serà necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l’empresa.

Us aconsellem no esperar als últims dies per a tramitar la sol·licitud de l’ajut ja que no es podran acceptar sol·licituds en paper. 

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics o bé en imprès normalitzat. 

Documentació de sol·licitud: 

SOL·LICITUD PER A PERSONES JURÍDIQUES *

*Cal descarregar el document pdf i obrir-lo amb l’Acrobat Reader (versió 9.1 o superior). Si s’obre directament amb el navegador d’internet el document no funciona correctament.

SOL·LICITUD PER A PERSONES FÍSIQUES/AUTÒNOMS (Pas 1 – Presencialment)

ORDRE ARP/302/2016

RESOLUCIÓ ARP/2600/2016

Altre documentació a presentar amb la sol·licitud:

Memòria Leader 2016

Compatibilitat Urbanística

Degusta els productes del Ripollès Ges Bisaura a La Tartana

Durant el pont de la Puríssima podreu degustar els productes del Ripollès, la Vall del Ges, Orís i el Bisaura a la Food Truck La Tartana a:

MANRESA 

2,3 i 4 de desembre. Fira de Sant Andreu. De 9h a 22h. 

CAMPRODON 

8 de desembre. Fira de la Puríssima. De 11h a 21h. 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

10 de desembre. Fira de Nadal. De 10h a 21h. 

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

11 de desembre. Fira de Nadal. De 8h a 14h. 

tartana

Continue reading

Jornada tècnica sobre biogàs

Tots hem sentit parlar del fort creixement de la demanda energètica i del conseqüències que això comporta per l’escalfament global.

Actualment, per generar energia, es depèn majoritàriament de combustibles fòssils, que estan creant un greu problema mediambiental degut a les seves emissions de CO2 . Aquesta situació no és sostenible i és necessari que les energies renovables passin a un primer pla els propers anys. Continue reading

Jornada sobre finançament i ajudes existents per a les petites empreses i autònoms

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès organitza una jornada sobre finançament i ajudes existents per a les petites empreses i autònoms.

La jornada tindrà lloc el dimarts 22 de novembre de 2016, a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (C. Joan Miró 2-4. Pol. Els Pintors de Ripoll) de 10,00 a 14,00h. 

Us podeu inscriure AQUÍ o bé trucar al 972 70 44 99 o enviar un correu a empresa@ripollesdesenvolupament.com

0001

Conclusions Jornada sobre el canvi climàtic i les noves oportunitats de gestió energètica sostenible als territoris rurals

El Castell de Montesquiu va acollir el dimarts 25 d’octubre la jornada sobre el canvi climàtic i les noves oportunitats de gestió energètica sostenible als territoris rurals que es va organitzar des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

foto_enfocc

Josep Enric Llebot catedràtic de Física de la UAB, realitzant la ponencia. Foto de Jordi Puig

Durant la jornada, es va posar de manifest la lluita de la comunitat internacional contra el canvi climàtic, posant enfasi a l’últim acord pres a la Cimera de París, que va entrar en vigor el passat 4 de novembre. Aquest acord estableix una normativa perquè tots els països redueixin les seves emissions de combustibles fòssils amb l’objectiu global que la temperatura no augmenti més d’un grau i mig. A mes petita escala, a la jornada de Montesquiu organitzada per l’Associació Leader Ges Bisaura on des del projecte ENFOCC, es va explicar com els territoris rurals poden tractar els efectes, eines i propostes que tenim més a l’abast.

El canvi climàtic és un procés inevitable i ja n’estem vivint els seus efectes. A banda d’intentar que la intensitat en sigui la mínima possible cada regió s’ha d’adaptar als canvis de les condicions ambientals a cada territori.

Durant la jornada també es va parlar de les polítiques per a la mitigació del canvi climàtic a Catalunya i la petjada del carboni en productes agroalimentaris amb l’experiència que van dur a terme des del Grup TEDER amb “l’esparrago de Navarra”.També es va presentat l’eina ENEGEST, com una nova manera d’autodiagnosticar el consum d’energia per a les PIMEs de territoris rurals. Amb tot plegat s’ha posat de manifest que cal una transició energètica urgent i utilitzar fonts d’energia renovables.

En el següent enllaç, trobareu penjades totes les ponències que es van realitzar durant la jornada “CANVI CLIMÀTIC I NOVES OPORTUNITATS DE GESTIÓ ENERGÈTICA SOSTENIBLE ALS TERRITORIS RURALS”

PONÈNCIES