PROCÉS TANCAT –  ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ  D’UN ADMINISTRATIU/VA A L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Per Decret de Presidència de data 18 de juliol de 2018, s’aprova el procés de selecció d’un adminsitratiu/va a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Els requisits mínims per accedir a la borsa de treball són els següents:

 • Batxillerat o equivalent
 • Cicle Formatiu de grau mig, especialització en administració o similar
 • Possessió del Nivell C de Català.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Coneixements en comptabilitat
 • Coneixements d’informàtica i ofimàtica
 • Experiència en l’administració pública.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat comunicativa.
 • Treball en equip

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 26 de juliol de 2018.

Ripoll, 19 de juliol de 2016

20180718- Bases Procés selecció Adm_Leader

20180803 -Publicació admesos Publicació puntuació final

20180806 – Publicació puntuació final

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCÉS TANCAT – ANUNCI PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Per Decret de Presidència de data 31 de maig de 2016, s’aproven les bases per a la borsa de treball de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, perfil auxiliar administratiu.

Els requisits mínims per accedir a la borsa de treball són els següents:

 • Batxillerat o equivalent
 • Cicle Formatiu de grau mig, especialització en administració o similar
 • Possessió del Nivell C de Català
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Coneixements en comptabilitat
 • Coneixements d’informàtica i ofimàtica
 • Experiència en l’administració pública
 • Coneixement del territori
 • Capacitat comunicativa
 • Treball en equip

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 20 de juny de 2016.

Ripoll, 30 de maig de 2016

20160530- BASES BORSA DE TREBALL

20160623- RESULTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS

20160701- PUNTUACIÓ FINAL DELS ASPIRANTS A LA BORSA DE TREBALL

___________________________________________________________________________________________________

PROCÉS TANCAT. ANUNCI PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

En sessió de Junta Directiva de l’Associació celebrada en data 23 d’octubre de 2015, s’aproven les bases per a la borsa de treball de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura:

Els requisits mínims per accedir a la borsa de treball són els següents:

Titulació acadèmica:

 • Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials o equivalent;
 • Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior.
 • Enginyeria industrial o equivalent.
 • Llicenciatura en Ciències Ambientals o equivalent.

Possessió del Nivell C de Català.

Carnet de conduir i vehicle propi.

Segons la titulació es valorarà:

 • Experiència en la gestió de projectes de desenvolupament rural i local.
 • Experiència i coneixements en el sector energètic, gestió forestal, renovables i biomassa.
 • Experiència en l’administració pública.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat comunicativa.
 • Treball en equip

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 29 de desembre de 2015.

20151214 – BASES BORSA DE TREBALL

20160105 – RESULTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS

20160121 – PUNTUACIÓ FINAL DELS ASPIRANTS A LA BORSA DE TREBALL