S’obre un procés de selecció per la contractació d’un administratiu/va a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura


Per Decret de Presidència de data 18 de juliol de 2018, s’aprova el procés de selecció d’un adminsitratiu/va a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 26 de juliol de 2018.

 

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç.