El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat en el territori del Ripollès Ges Bisaura 15 sol·licituds d’ajut Leader destinades a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals, corresponents a l’any 2016, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.

Aquests ajuts repartits entre les 15 empreses beneficiaries sumen un import total de 603.119,85€ i equivalen a una inversió de 2.600.000€. Les empreses que se’n beneficiaran  són majoritàriament empreses de menys de 10 treballadors i petites empreses que no arriben als 50 treballadors dels sectors de turisme, indústria i agroalimentari.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de joves. Estan adreçats especialment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

A nivell de tots els territoris Leader de Catalunya, en aquesta convocatòria, el DARP ha aprovat 242 sol·licituds d’ajut per un import total de 7.666.666 euros. El DARP aportarà el 57% del finançament, i la resta, el 43%, anirà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per més informació sobre els ajuts Leader i la tasca de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura en el territori us presentem el següent vídeo:

Associació Leader Ripollès Ges Bisaura from LeaderRGB on Vimeo.

 [:]

Categories: Leader