Ahir 3 de febrer, l’ Associació Leader Ripollès Ges Bisaura va signar una ampliació de contracte amb el MAGRAMA per la compra d’emissions de carboni no generades a qui instal·li calderes de biomassa a les zones rurals de Catalunya, en el marc del Projecte CLIMA. El projecte BM-Rural, promogut per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb 5 Grups Leader més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, és un dels 42 projectes de tot l’Estat Espanyol seleccionat dins la convocatòria de Projectes Clima del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 2014.

Durant l’anualitat 2014 es van certificar les emissions no emeses de 9 calderes de biomassa de dos grups d’acció local dels 5 participants. S’ha certificat un estalvi de 699,3tn de CO2 a l’atmosfera, cosa que ha suposat una aportació econòmica total de 4965,03€ als propietaris de les calderes. Alhora, des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura se’ls ha expedit un certificat i un adhesiu que poden posar al seu establiment per poder demostrar que han deixat d’emetre aquestes tones de CO2 gràcies al canvi de combustible. Posant així en valor, de forma certificada, la voluntat d’una gestió de l’activitat més sostenible, apostant per una font d’energia endògena, contribuint al descens d’emissions territorials i posant el seu granet de sorra per a la lluita contra el canvi climàtic.

EtiquetaClimaAmb l’ampliació de contracte del projecte, aquesta anualitat 2014 s’afegeixen noves calderes de tres territoris Leader, que es certificaran a partir del mes de maig de 2016.

La signatura d’aquesta ampliació va tenir lloc ahir, dia 3 de febrer, a la seu del MAGRAMA, a Madrid, entre el la directora de l’Oficina Espanyola pel Canvi Climàtic, Susana Magro, i el president de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, Miquel Rovira.

SignaturaProjecteClima2014webFotoGrupClimaweb

7,10 euros per tona de carboni no emesa

Des del projecte es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d’aquests territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d’emetre. Considerant que s’estima una reducció total d’emissions de 42.651,60 tnCO2, es revertiran fins a 302.826,36 euros en els àmbits territorials que participen en el projecte.

Des dels Grups Leader existeix un protocol de priorització de calderes, en cas que la demanda d’accés als fons sigui superior a la prevista, i de tasques a realitzar per tal de poder certificar amb èxit el màxim d’emissions de CO2.

Per participar-hi, la caldera ha d’haver estat instal·lada amb data posterior a 1 de gener de 2014 i posar-se contacte amb el grup Leader corresponent, on se l’informarà dels passos a seguir.

Acollir-se al projecte Clima no solament suposa percebre 7,10 euros per tona de CO2 que no s’ha emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2019 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

Els altres grups Leader participants en el projecte són Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació per al DRI de la zona Nord-Oriental de Catalunya, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, Consorci Alt Urgell – Cerdanya i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central. Per a més informació sobre els projectes Clima podeu consultar la seva pàgina web.

Categories: Leader