Per Resolució de Presidència RES_PRE-0001-2022 de data 19 de gener de 2022, s’aproven les bases reguladores del procés de selecció i la convocatòria de persona física o jurídica, per la promoció i comercialització de producte local, a través d’una Food-Truck.

Els requisits mínims són:

 • ESO o equivalent.
 • Carnet de conduir.
 • Carnet de manipulador d’aliments.

Es valorarà:

 • Coneixement del territori.
 • Coneixement del producte local.
 • Experiència en el sector de la restauració.
 • Experiència en restauració col·lectiva
 • Experiència en assistència a Fires.
 • Capacitat comunicativa.
 • Formació en manipulació d’aliments.
 • Presentació  projecte gestió, que haurà d’incloure:
  • Objectiu
  • Proposta de dinamització
  • Proposta de servei
  • Proposta de productes
  • Política de preus
  • Proposta APPCC (pla de neteja, adhesió a guia pràctica d’higiene per la restauració mòbil )
  • Propostes mediambientals
  • Altres propostes

Cal tenir present que l’adjudicatària li caldrà donar-se d’alta de l’IAE corresponent.

Descarrega les bases de la contractació

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 11 de febrer de 2022. (entrar la documentació a través de Seu Electrònica de l’entitat)

Descarrega les bases de la contractació

Categories: Leader