El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat 5 projectes de cooperació interterritorial entre grups d’acció local de Catalunya. El nostre grup d’acció participa en tots 5 projectes, de diverses temàtiques, i en coordina un anomenat Energia i Forest.

Energia i Forest:

El seu objectiu és catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa, implicant per a l’assoliment d’aquest objectiu als principals agents de desenvolupament de les zones rurals de Catalunya. El projecte està coordinat pel grup Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, amb la participació de 5 grups més, i té un pressupost de 151.600 €.

Gestió Sostenible Rural. Cap a la consolidació de territoris Smart:

Projecte que pretén consolidar la Responsabilitat Social com a eix estratègic del model socioeconòmic territorial, implicant i alineant totes les parts interessades envers un mateix repte comú: la sostenibilitat. El projecte està coordinat pel grup Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), amb la participació dels altres 12 grups, i té un pressupost de 159.400 €.

Gustum:

Projecte orientat a fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç. El projecte està coordinat pel grup Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell, amb la participació dels altres 12 grups i té un pressupost de 136.200 €.

Vivers d’empreses rurals de Catalunya:

L’objectiu d’aquest projecte és la creació de territoris emprenedors rurals de Catalunya, mitjançant el suport a emprenedors per tal que puguin generar activitats productives pròpies del territori, a través de la implantació de vivers d’empresa rurals. El projecte està coordinat pel grup Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, amb la participació de 5 grups més, i té un pressupost de 156.500 €.

Odisseu:

Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, amb l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format en les universitats a les zones rurals d’origen, mitjançant el contacte i la implicació dels principals agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, empreses locals, institucions i administracions. El projecte està coordinat pel grup Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb la participació dels altres 12 grups i té un pressupost de 75.000 €.

Aquests projectes s’emmarquen dins l’Eix 4 Leader (mesura 421) del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. Tenen un import d’ajut total de 678.700 €, amb un cofinançament del 30% per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’objectiu  principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació entre territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament  i temàtiques comunes, creant projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona. El projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al  desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn a l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.