Amb la finalitat d’acomplir l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA
Domicili Social: C. JOAN MIRÓ, 2-4, 17500 RIPOLL (GIRONA)
CIF / NIF: G55011100
Telèfon: 972704499
E-Mail: leader@ripollesgesbisaura.org
Pàgina Web: www.ripollesgesbisaura.org

 

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén complir les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la pàgina web.

Tota persona que accedeixi aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

 

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des d’aquest lloc web el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquesta pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laboradors de forma activa en la retirada o en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que es notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i aprovat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes natural, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Identificació del Responsable. L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals denominat CLIENTES-PROVEEDORES responsabilitat de Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura amb CIF G55011100 i amb domicili a POL. IND. ELS PINTORS C/ JOAN MIRÓ NÚM.2, 17500-RIPOLL, GIRONA (ESPAÑA).
Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon al número 972704499 o bé mitjançant correu electrònic a la bústia leader@ripollesgesbisaura.org.

Delegat de Protecció de Dades. No existeix Delegat de protecció de dades en aquesta entitat.

Finalitat.  A l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura tractem la informació de les persones interessades amb la finalitat d’enviar informació relacionada amb els projectes/activitats gestionades per l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i els ajuts Leader. Aquestes dades no es comunicaran a tercers sense consentiment previ. I les dades es tractaran sobre la base del seu consentiment o el compliment d’obligacions legals i els interessos legítims de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

Plaç de Conservació. El plaç de conservació de les seves dades personals serà de:
Un cop finalitzada la relació contractual, o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà de 6 anys per a complir obligacions legals, fiscals i mercantils.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils. L’informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l’elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament. La base jurídica del tractatament és l’execució d’un contracte mercantil, així com el compliment d’obligacions fiscals i mercantils.

Destinataris de cessions. No es preveuen realitzar cessions, llevat de les que estan autoritzades per llei.

Transferències Internacionals. No es realitzen transferències internacionals.

Drets. D’acord amb la legislació vigent té els següents drets:

– Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

– Dret a oposar-se al tractament.

– Dret a la portabilitat de les dades.

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot redirigir a l’interessat a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació als usuaris.

 L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de  L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

La presència d’enllaços a les pàgines web de  L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web són titularitat de  L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de  L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre  L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.