26 persones han participat aquest matí a la formació  Administració tributària AEAT, Tràmits telemàtics amb l’Agència Tributària. El seminari ha comptat amb la benvinguda del president de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, Miquel Rovira. Ha anat a càrrec de tècnics de l’Agència Tributària i ha tractat qüestions com les signatures electròniques, la seu electrònica, els tràmits en línia, la Notificació Electrònica Obligatòria o el registre telemàtic.CursAg.Tributàriaweb2

L’ha organitzat l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura amb el suport de l’àrea d’Emprenedoria del Consorci Ripollès Desenvolupament.

Categories: Leader