Les delegacions de Catalunya (GAL Ripollès Ges Bisaura, ARCA,), França (GAL Cévennes, Cambra d’Agricultura d’Occitània), Itàlia (GAL Cilento Regeneratio, Comunità Calore Salernitano, Comune di Piaggine, Terra Nuova, Instituto a càrrec de la direcció de la Fauna) reunits a Piaggine l’1 i 2 d’octubre, en el marc del Projecte de cooperació “Enfortir la silvopastura i els recursos naturals mitjançant la creació d’una xarxa d’intercanvis entre territoris euromediterranis”,

Consideren:

 • Que la pastura és una activitat important pels nostres països mediterranis, capaç de produir carn i llet amb altes propietats nutritives, basada en la producció tradicional, permetent alhora gestionar espais sostenibles, per mantenir paisatges i poblacions al territori, conservar i augmentar la biodiversitat i com a mesura de prevenció d’incendis.
 • Es tracta de sistemes econòmicament sostenibles en termes d’ús de recursos naturals. La pastura en extensiu requereix d’un 90-95% menys d’aigua que la producció en intensiu; contribueix en la retenció d’aigua al sòl i en la captació de CO2, adaptant-se al canvi climàtic i contribuint positivament a mitigar-lo.

Reflexionen sobre les amenaces envers aquesta activitat:

 •  Les zones on es practica la pastura són zones amb sistemes econòmics fràgils dins el context d’economia global, i això fa que aquest sistema productiu es vagi abandonant.
 • L’ activitat del pastor sovint desconeguda i a vegades poc valorada està lluny dels estàndards del nostre temps
 • L’ activitat es desenvolupa en un entorn amb dificultats estructurals en relació a l’accés a la terra i el reconeixement de pastures arbrades com a zones de producció agrícola
 •  El relleu generacional i la modernització de l’ofici continua essent difícil d’implementar; hi ha una elevada dependència de polítiques públiques que no sempre s’adapten a les necessitats reals.

Els tres territoris posen en comú les especificitats de cada un d’ells envers el reconeixement de la professió i la situació de la ramaderia extensiva, per desenvolupar accions conjuntes i trobar solucions per revertir les tendències i amenaces actuals.

Accions que es volen implementar:

 • Reforçar el suport tècnic que permeti mantenir les activitats pastorals, capitalitzar el coneixement, afavorir el relleu generacional i assegurar la viabilitat econòmica de les explotacions
 • Potenciar l’associacionisme dels ramaders, com a eina d’empoderament pel seu futur social i econòmic
 •  Reconèixer la importància d’aquest sistema des d’un punt de vista ecològic, cultural, social, mediambiental i econòmic.
 •  És urgent i extremadament necessari que les pastures arbrades siguin reconegudes com a zones de producció agrícola per la PAC.
 •  Des de les administracions s’han d’afavorir i garantir les condicions per tal que el desenvolupament del sector sigui reconegut, valorat i econòmicament viable.
 •  Han de garantir l’accés a la terra: els cens de terres abandonades i terres comunals ha d’afavorir la provisió de terres pastorals i agrícoles per als pastors existents i futurs
 • S’ha de promoure i incentivar la venda i el lloguer de terrenys per a joves, amb espais test per les noves incorporacions.
 •  Cal generar iniciatives per evitar l’especulació del sòl

 

Piaggine, 2 d’Octubre de 2019

Categories: Leader