L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) és una entitat sense afany de lucre constituïda el 2009, reconeguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a aplicar el desenvolupament local participatiu LEADER (“Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) com a metodologia de treball per fomentar el desenvolupament local de zones rurals i ajudar als agents del món rural a millorar el potencial del seu territori en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

Els nostres principals eixos de treball són els següents:

1. Gestió del Programa d’ajuts Leader per a fomentar el desenvolupament de les zones rurals: assessorem a les empreses i emprenedors del nostre territori en la tramitació dels ajuts Leader, destinats a la creació, ampliació o millora d’empreses. Aquests ajuts els convoca anualment el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball.

2. Dinamització territorial a través de projectes estratègics i de cooperació amb altres entitats i agents socioeconòmics: coordinem projectes estratègics amb els agents del nostre territori per a fomentar el desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local, i coordinem i també participem en d’altres projectes de cooperació que ens permeten compartir estratègies, objectius o problemàtiques comunes per a diferents territoris rurals, a fi de salvaguardar i posar en relleu la competitivitat de les empreses del territori, el patrimoni natural i cultural, promocionar els productes locals i el turisme i invertir en la seva valorització, preservar el medi ambient i la qualitat de vida dels territoris rurals, etc.