Pla Renova’t de Finestres de Catalunya

A partir del dia 01 de gener de 2012 ja es poden iniciar les actuacions de renovació de tancaments i protectors solars, fins al 28 de setembre de 2012. El termini per presentar les sol·licituds va del 15 de febrer a 30 d’abril de 2012. Es pot presentar la documentació justificativa fins a 28 de setembre de 2012.

(more…)

Oberts els ajuts en Energies Renovables de l’ICAEN

En data 02.12.2011 s’ha publicat al DOGC la resolució referent a la convocatòria 2011 d’ajuts vinculats a Energies renovables. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de desembre de 2011.

La dotació pressupostària total és de 3.682.000€, repartits en les següents partides:

  • Biomassa tèrmica – 1.612.000€
  • Biogàs – 540.000€
  • Geotèrmia – 195.000€
  • Solar fotovoltaica i eòlica-fotovoltaica mixta – 135.000€
  • Solar tèrmica – 1.145.000€
  • Monitorització energia solar tèrmica – 55.000€

(more…)

Ajuts 2011 (2)

Com ja es va informar a la notícia de dilluns, s’ha obert la convocatòria d’ajuts Leader per l’anualitat 2011. Hi ha 30 dies per fer les sol·licituds corresponents. En aquests moments, hi ha tota la informació necessària sobre la nova convocatòria a l’apartat convocatòries d’aquesta web. A més, a l’apartat Read more…

Ajuts 2011

Aquest matí s’ha publicat al DOGC l’ordre corresponent als ajuts Leader per l’anualitat 2011. És l’ordre AAM/283/2011, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya, mesura 410, en el marc de l’eix 4 Leader, del Read more…

Qualifica’t

El programa qualifica’t del Departament d’Educació permet que les persones adultes, amb més de 2 anys d’experiència laboral, puguin validar els seus aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials com a formació corresponent a Títols de formació professional del sistema educatiu. (more…)

Préstecs Turisme Futur

Des del departament d’Empresa i Ocupació acaben de crear Turisme Futur, una línia de préstecs a tipus d’interès zero per al finançament de les petites i mitjanes empreses del sector turístic, a càrrec de l’Institut Català de Finances (ICF). (more…)