Sense títol

QUÈ ÉS?

El programa CLIMA és una iniciativa promoguda pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per tal de reduir les emissions de CO2 de l’Estat espanyol i complir així amb els acords internacionals davant el canvi climàtic.

S’incentiva la reducció d’emissions verificades en els sectors  difusos  que  no  estan  subjectes  al règim europeu de comerç de drets d’emissió. La combustió de  biomassa per calefacció és un d’aquests sectors i el BM-CAT permet verificar les reduccions de les calderes instal·lades a Catalunya.

Amb la verificació es pot compensar econòmicament aquesta verificació i la quantitat percebuda dependrà de la potència de la caldera de biomassa i les hores de funcionament.

 

OBJECTIU

El principal objectiu del projecte BM-CAT és contribuir al canvi  d’un model energètic basat en els combustibles fòssils per un altre basat en la biomassa, font d’energia renovable, local i neta.

 

QUI POT ADHERIR-SE?

Hi ha tres requisits per poder sol·licitar la compensació del BM-CAT:

  1. Calderes instal·lades a Catalunya.
  2. Tenir el certificat d’instal·lació de la caldera.
  3. El certificat d’instal·lació ha de constar una data dins dels terminis de cada convocatòria. En el cas de la convocatòria de 2018, els terminis són des de l’1 d’abril de 2017 fins el 31 de desembre de 2018.

No hi ha altres limitacions per adherir-se, però es donarà prioritat a les calderes de més de 100 kW de potència. La titularitat de les calderes pot ser tant pública com privada.

 

PROCEDIMENT A SEGUIR

Si la teva caldera compleix els requisits, hauràs d’omplir un formulari (enllaç més avall) amb les dades de la teva caldera de biomassa. A partir de llavors, ens posarem en contacte amb tu per informar-te de tot el que ens cal per fer la gestió.

Un cop la sol·licitud és aprovada pel Ministeri, es signarà un contracte o conveni anual per fer efectiu el cobrament de les emissions i formalitzar els drets i deures tant dels beneficiaris com de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. Durant aquest temps i fins el cobrament de les emissions, s’hauran de guardar les factures del consum de biomassa (o registrar el comptador de calories).

Per omplir el formulari accedeix al següent enllaç:

Formulari Clima BM-CAT

Inscriu-te ara!

 

QUÈ HI GUANYO?

El benefici anual obtingut per la verificació i compra de les emissions reduïdes varia en funció de la potència i el temps de funcionament. Aquestes es compensaran any a any en un màxim de 4 anualitats consecutives.

Per cada tona de CO2 reduïda i verificada, es paguen 9,7€ menys un percentatge entre 8-15% en concepte de despeses de gestió. Alguns exemples de compensació verificada de la reducció d’emissions són:

 

QUÈ HAURÉ DE FER?

Un cop la sol·licitud és seleccionada i aprovada, les obligacions dels beneficiaris són:

  • Control de  les emissions mitjançant  un comptador de calories o emmagatzemant les factures de combustible consumit.
  • Rebre la visita de l’empresa verificadora en cas de ser una de les calderes escollides.

 

CONTACTE

Per a més informació poseu-vos en contacte amb els tècnics del projecte de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Telèfon: 972 70 44 99 (Albert/ Núria)

Correu electrònic: clima@ripollesgesbisaura.org