El Departament d’Agricultura va publicar el dia 30 d’abril, l’“Ordre ARP/50/2020, per la qual s’acorda la continuació i es modifiquen terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19”. Pel que fa al programa d’ajuts Leader, aquesta Ordre permet continuar amb els processos d’aprovació i certificació de les convocatòries 2018 i 2019, a la vegada que amplia el termini per a justificar els projectes Leader de la convocatòria 2018. D’aquesta manera, els emprenedors i emprenedores que hagin rebut un ajut Leader en la convocatòria 2018 podran executar les seves inversions fins el proper 30 de setembre de 2020.
Una mesura que ha de servir per evitar endarreriments en els tràmits administratius i garantir l’aprovació i el pagament dels ajuts; i que va en consonància amb el Reglament d’Execució (UE) 2020/532 de la Comissió Europea, de 16 de abril de 2020, que estableix un seguit d’excepcions sobre els controls administratius i sobre el terreny aplicables al programa Leader que han de permetre agilitzat la gestió dels ajuts.
Des de l’inici de l’emergència sanitària, els Grups d’Acció Local, ARCA (la Xarxa de Desenvolupament Rural de Catalunya) i la Direcció General de Desenvolupament Rural, hem teletreballat de manera ininterrompuda, amb reunions de coordinació setmanal, per tal de seguir l’evolució de la situació d’emergència i plantejar els canvis i les millores necessàries en els procediments de treball i en la tramitació dels ajuts, així com dispositius per tal de facilitar l’adaptació del programa Leader a la nova situació; intentant ajudar, en la mesura del que sigui possible, a les microempreses i PIMEs dels territoris rurals a fer front a la situació.
Des del Departament es treballa per donar continuïtat a totes les actuacions de suport als grups Leader i a les zones rurals. En aquesta línia, el passat 16 d’abril es van convocar els ajuts als projectes estratègics de cooperació dels grups Leader de Catalunya, corresponents a l’any 2020, amb l’objectiu de fomentar projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en el territori de cada Grup i creïn sinèrgies amb els projectes productius de cada zona.
A nivell territorial, tots els Grups d’Acció Local de Catalunya mantenim l’activitat de forma telemàtica des de la declaració d’emergència. Un fet que ha permès avançar en els projectes i actuacions previstes amb el màxim de normalitat possible, i recolzar i assessorar els promotors del territori en la tramitació dels seus projectes. Així, es preveu que els ajuts Leader sol·licitats en la convocatòria 2019 s’aprovin al llarg de les properes setmanes i, d’aquesta manera, es compleixi amb el calendari previst.

Categories: Leader