El dilluns 11 de febrer l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura va signar el contracte de compra.

El projecte ENFO-CO2, promogut per la nostra Associació, és un dels 40 projectes de tot l’Estat Espanyol seleccionat dins la convocatòria de Projectes Clima del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

La signatura del contracte de compra d’emissions de carboni es durà a terme el proper dilluns 11 de febrer a la seu del MAGRAMA entre el Fons de Carboni per una economia Sostenible (FES-CO2) i l’Associació . L’acte començarà a les 11h del matí amb la signatura dels contractes i, a les 12.30h, es té prevista la presentació pública dels 40 projectes clima per part del Ministre d’Agricultura Miguel Arias Cañete. Des de l’Associació Leader hi assistiran el president i signatari del contracte, Miquel Rovira, i el gerent, Albert Puigvert.

Des del projecte ENFO-CO2 es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, tant en sector públic com en sector privat. Així, aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa (privada o pública) del Ripollès, Vall del Ges, Orís o Bisaura que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d’emetre.

Per participar-hi, la caldera ha d’haver estat instal·lada amb data posterior a 23 de juliol de 2012. En tal cas, només cal posar-se en contacte amb nosaltres i t’informarem del passos a seguir.

Acollir-se al projecte Clima no solament suposa percebre 7,10 euros per tona de CO2 que no s’ha emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2016 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

Per més informació sobre els projectes clima podeu consultar el nostre fulletó o  bé accedir a la pàgina del FESCO2.