El passat mes d’abril, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura va presentar la seva candidatura a la Xarxa d’Espais Socials d’Innovació espanyola per tal de constituir el seu propi Espai en matèria d’energia i gestió forestal. Aquest mes de maig s’ha resolt positivament la candidatura i el territori englobat per l’Associació ja pertany a la Xarxa d’Espais Socials d’Innovació sota el nom ENFO-CO2 – Energia i Forest, menys CO2. Dins la convocatòria d’aquest any, també ha estat reconegut com a Espai Social d’Innovació el CD52-Concactiva, del Grup d’Acció Local Consorci de Desenvolupament Alt Camp-Conca de Barberà-Anoia.

Els Espais Socials d’Innovació ESdIs són ecosistemes organitzatius en els que les activitats d’investigació i innovació estan dirigides per les necessitats i restriccions del territori. Aquestes organitzacions impliquen a diferents actors que participen en la cadena de valor de la investigació i innovació: comunitats socials beneficiaries, empreses,  emprenedors…  El principal impacte d’aquests espais consisteix en garantir una innovació continua en la que el ciutadà és el principal protagonista del procés de co-creació.

Amb els ESdI es pretén estructurar aquests ecosistemes organitzatius d’innovació en operació per poder vertebrar futurs projectes d’investigació i innovació; ajudar en el procés de maduració d’aquests ecosistemes; promoure la interrelació entre els agents vinculats amb l’ecosistema per treballar de forma comuna; i aconseguir un posicionament ferm a nivell nacional i internacional que permeti rebre la influència de futurs programes d’investigació.

ENFO-CO2, el nostre ESdI, pretén agrupar totes aquelles organitzacions (empreses, fundacions, consorcis, associacions…) amb una estratègia comuna en matèria d’estalvi i eficiència energètica, gestió forestal i implementació d’energies renovables per tal de crear una estratègia única per innovar en aquests camps i treballar conjuntament.

L’ecosistema d’ENFO-CO2 és el següent:

Actualment hi ha reconeguts 19 Espais dins la xarxa. El proper 24 de maig es reconeixeran públicament els nous membres incorporats aquest 2012 en una Conferència Internacional sobre ESdIs a Los Santos de Maimona (Extremadura). En representació dels dos grups catalans hi assistirà la tècnica de l’ARCA, Gemma Estany.