enegest_petit

Què és EneGest?

EneGest és una eina de gestió de facturació energètica gratuïta per empreses i particulars. Amb el seu ús es vol:

  • Facilitar l’optimització de la facturació energètica
  • Millorar l’auto-coneixement energètic de les empreses i particulars
  • Fomentar l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en acord amb les necessitats de cadascú
  • Fomentar que les empreses es calculin la seva petjada de carboni

Què no és EneGest?

EneGest no és una eina d’auditoria energètica.

Tampoc vol ampliar-se demanant o oferint informació que desvirtuïn la base d’auto-diagnosi que amb la que s’ha creat.

Tampoc pretén substituir les eines i softwares que actualment hi ha al mercat.

D’on neix?

EneGest neix d’un projecte de cooperació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània anomenat Energ.Tur l’any 2011. En aquest projecte es va crear la base del que ara és EneGest.

Entre 2013 i 2015 es va treballar en la seva optimització, conversió a format web i testage en diferents tipologies d’empresa per verificar-ne el funcionament.

Com s’hi accedeix?

Es pot accedir a EneGest fent clic AQUÍ.

logos-web