El Projecte “GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL” (GSR) consisteix en la implantació de la RSE a les empreses i entitats dels territoris Leader.

Gestió Sostenible Rural és un projecte de cooperació interregironal impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions –públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d’una metodologia comú d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que garanteixi el seu desenvolupament sostenible i, per extensió, la dels territoris on s’ubiquen.

GSR està finançat en el marc dels projectes de cooperació interterritorial del Programa de la Red Rural Nacional del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i compta amb el suport explícit del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, que ha incorporat el foment de la RSE en els territoris rurals dins les línies estratègiques del PDR 2007-2013.

Codi de Gestió Sostenible

-Tornar-