Actualment l’ús de la biomassa forestal per usos energètics està en un continu creixement degut a les millores ambientals i econòmiques que això comporta.
Centrant-nos en les instal·lacions de biomassa per generació d’energia tèrmica de petita potència (<1MW), la seva implantació arreu del territori català (sobretot en zones climàticament més fredes) s’està produint d’una forma notable, en part, gràcies a les diferents línies de subvencions que apareixen.
Tot i que les instal·lacions de biomassa per usos tèrmics no són una tecnologia nova, encara es poden observar instal·lacions noves que no presenten els criteris de qualitat mínims per tal d’assegurar que la instal·lació podrà funcionar en condicions òptimes.
És per això que des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, en el marc del projecte de cooperació entre els
Grups d’acció Local de Catalunya, l’ENFOCC (Energia, Forest i Canvi Climàtic), es va decidir tirar endavant aquesta
guia amb la voluntat de recopilar tota la informació existent en l’actualitat sobre les emissions de calderes de biomassa i que serveixi a gestors, tècnics i a la població en general.

La guia ja està disponible en format PDF per descarregar en el següent enllaç

 

GUIA D’EMISSIONS

Categories: Leader