El passat dimecres 20 de juny de 2012 es va celebrar al Pati Llimona de Barcelona una jornada sobre Projectes de cooperació en Grups d’Acció Local, anomenada “Cooperar per un Medi Rural Actiu”. Aquesta jornada va comptar amb una assistència de més de 100 persones i estava organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). El seu objectiu era donar a conèixer al públic i a les diferents entitats els diferents projectes de cooperació interterritorials i transnacionals, en el marc de Leader, que s’estan duent a terme a través dels diferents GAL. D’aquesta manera s’ha volgut posar en rellevància el valor de la cooperació entre territoris i les fites que s’han aconseguit a partir dels projectes que s’estan realitzant al medi rural català.

Durant la jornada s’han presentat els projectes de cooperació interterritorial desenvolupats pels 13 GAL  durant el període 2007-2013, en àmbits i temàtiques diferents com l’emprenedoria, la gestió energètica i les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris locals o la responsabilitat social empresarial, entre d’altres. La cooperació en el marc del Leader resulta un mecanisme que pot aportar, en gran mesura, fórmules integrades de desenvolupament, comunes per a diferents territoris Leader, a fi de salvaguardar i posar en relleu el patrimoni natural i cultural local, promocionar els productes típics locals i el turisme, així com invertir en la seva valoració. Es tracta d’un element integrador que  representa una autèntica plusvàlua per als territoris implicats.

Per part de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, el seu gerent, Albert Puigvert, va explicar la seva estratègia de treball en base als projectes de cooperació que està desenvolupant actualment, basats la gran majoria d’ells en potenciar una nova cultura energètica en zones rurals.

La cloenda de la jornada va anar a càrrec del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i pel president d’ARCA, de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i del Consell Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira.

El conseller Pelegrí va afirmar en el decurs de la seva intervenció que “la cooperació és un dels elements essencials de l’enfocament Leader […] El valor afegit previst que aporta la cooperació entre territoris rurals és molt alt”. Va afegir que “la cooperació s’ha de concebre com una part de les estratègies de desenvolupament del territoris rurals i no com un element extern, afegit amb posterioritat a l’estratègia. La cooperació serveix per encoratjar i donar suport a un territori, a través dels Grups d’Acció Local (GAL), per emprendre accions conjuntes amb altres territoris que tinguin un plantejament similar, un problema o un potencial similar, aplicant la innovació i la experimentació”.

Per més informació:
Ass. Leader Ripollès Ges Bisaura
Tel. 972.70.44.99
C/ Joan Miró 2-4 (Ripoll)
leader@ripollesgesbisaura.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Leader