La directora general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Esther Peña, va presidir la setmana passada el Comitè de Selecció de Grups d’Acció Local (GAL) i estratègies de desenvolupament local, que és l’òrgan responsable de la selecció dels grups Leader que aplicaran el desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. També formen part del Comitè de Selecció representants del Departament de Governació i Relacions Institucionals, del Departament d’Economia i Coneixement i de les direccions generals de Pesca i Afers Marítims i de Desenvolupament Rural del Departament.

Les estratègies de desenvolupament local que han presentat els 11 GAL inclouen els objectius de cada estratègia i com es preveu assolir-los, els agents que han participat en l’elaboració de l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre d’altres. També han acreditat la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promouen, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic.

Prèviament a aquesta selecció de GAL, el Departament ha definit l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, d’acord amb criteris demogràfics, d’envelliment i gènere de la població, de població aturada i dependència de l’agricultura. S’ha validat mitjançant un procés de participació pública, que ha permès incorporacions tan significatives com la Vall d’Aran, la Cerdanya gironina, o municipis costaners del Baix Ebre i del Montsià, en total 66 nous municipis a l’àmbit territorial Leader, que representa actualment el 73,24% del territori català.

L’àmbit territorial de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura és tota la comarca del Ripollès i les poblacions del nord d’Osona: Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà.

La dotació que es destinarà a la metodología Leader aquest període de programació 2014-2020 és de 62.000.000 euros, amb un cofinançament del Fons FEADER del 43%; la resta de cofinançament, el 57%, anirà a càrrec del Departament, i representa el 7,6 % de la dotació del PDR de Catalunya 2014-2020.

La dotació pressupostària prevista per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura és d’uns 3.500.000€ durant aquest període de programació 2014-2020.

Categories: Leader