Els aspirants definitius que formen part de la borsa de treball de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura es llisten a continuació.

 • Nº de registre: 166. Dni: 08828044-T
 • Nº de registre: 167. Dni: 43626423-T
 • Nº de registre: 169. Dni: 78022603-W
 • Nº de registre: 170. Dni: 77922231-W
 • Nº de registre: 171. Dni: 47846585-F
 • Nº de registre: 172. Dni: 43128133-M
 • Nº de registre: 173. Dni: 90002502-Y
 • Nº de registre: 174. Dni: 43630354-K
 • Nº de registre: 178. Dni: 46132366-R
 • Nº de registre: 179. Dni: 43626057-W
 • Nº de registre: 181. Dni: 33958756-S
 • Nº de registre: 182. Dni: 43630253-N
 • Nº de registre: 183. Dni: 40561922-L
 • Nº de registre: 185. Dni: 90002466-Q
 • Nº de registre: 186. Dni: 33952015-J
 • Nº de registre: 187. Dni: 46701143-B
 • Nº de registre: 188. Dni: 39369122-E
 • Nº de registre: 189. Dni: 77476956-F
 • Nº de registre: 191. Dni: 33931770-P
 • Nº de registre: 192. Dni: 43630000-N
 • Nº de registre: 194. Dni: 43631022-E
 • Nº de registre: 195. Dni: 33945751-M
 • Nº de registre: 196. Dni: 38099951-Z
 • Nº de registre: 197. Dni: 79281256-A
 • Nº de registre: 200. Dni: 40559753-N
Categories: Leader