En data 4 de desembre de 2019 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) la convocatòria dels ajuts Leader 2019. 

Els ajuts Leader subvencionen inversions en obra civil, instal·lacions i equipaments de més de 12.000€ per a la creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i ocupació.

Van dirigits a autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, i associacions i fundacions sense ànim de lucre.

El Leader pot finançar entre un 22,5% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius en el Ripollès, la Vall del Ges (exclòs Torelló), Orís i el Bisaura. La quantia dels ajuts es determina d’acord a uns criteris de selecció dels projectes en règim de concurrència competitiva. 

El termini màxim de presentació de la sol·licitud d’ajut és el dia 15 de gener de 2020.

La sol·licitud de l’ajut Leader s’ha de presentar obligatòriament per mitjans telemàtics, per tant, per realitzar la sol·licitud serà necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l’empresa.

Us aconsellem no esperar als últims dies per a tramitar la sol·licitud de l’ajut ja que no es podran acceptar sol·licituds en paper. 

INFORMACIÓ PER LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

Per a més informació contacteu amb nosaltres:

ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Telèfon: 972 70 44 99

Categories: Leader