En data 02.12.2011 s’ha publicat al DOGC la resolució referent a la convocatòria 2011 d’ajuts vinculats a Energies renovables. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de desembre de 2011.

La dotació pressupostària total és de 3.682.000€, repartits en les següents partides:

  • Biomassa tèrmica – 1.612.000€
  • Biogàs – 540.000€
  • Geotèrmia – 195.000€
  • Solar fotovoltaica i eòlica-fotovoltaica mixta – 135.000€
  • Solar tèrmica – 1.145.000€
  • Monitorització energia solar tèrmica – 55.000€

Els beneficiaris poden ser empreses, corporacions locals, altres ens dependents de corporacions locals, famílies, institucions sense ànim de lucre, consorcis dependents de corporacions locals i fundacions.

Més informació i tramitació: Aquí