A partir del dia 01 de gener de 2012 ja es poden iniciar les actuacions de renovació de tancaments i protectors solars, fins al 28 de setembre de 2012. El termini per presentar les sol·licituds va del 15 de febrer a 30 d’abril de 2012. Es pot presentar la documentació justificativa fins a 28 de setembre de 2012.

 

La quantia total dels ajuts per aquest any és de 7.000.000 d’euros repartits de la manera següent:

  • 6.000.000 d’euros en habitatges particulars i actuacions integrals en blocs d’habitatges
  • 1.000.000 d’euros per edificis del sector terciari

La quantia per beneficiari és la següent:

  • Habitatges de primera residència: 130€/m2 d’obertura renovada amb un màxim de subvenció de 3.000€ per beneficiari. En renovació o incorporació de proteccions solars instal·lades a obertures renovades es subvencionarà amb un màxim de 40€/m2 amb un màxim de 1.000€ per beneficiari.
  • Edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges: 100€/m2 d’obertura renovada més 40€/m2 per instal·lació de proteccions solars amb un màxim de 100.000€ per beneficiari o fins al 35% del cost elegible.

Més informació: www.plarenovat.cat