El 15 de febrer s’obre el termini per presentar sol·licituds per als Plans Renova’t de finestres i d’enllumenat per a comerços. El termini acaba el 30 d’abril o fins l’exhauriment del pressupost disponible per a cada línia d’ajuts.

Pla Renova’t de finestres

El Pla Renova’t de finestres, dotat amb 7 milions d’euros, destina ajuts per a la renovació i substitució d’obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l’ús racional de l’energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.

Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços

El Pla Renova’t d’enllumenat interior de comerços, dotat amb 1 milió d’euros, incentivarà mesures com ara la instal·lació de sistemes de control i de gestió de l’enllumenat, l’aplicació de tecnologies de conducció de la llum natural cap a interiors o la substitució de lluminàries per altres sistemes energèticament més eficients, entre d’altres. La quantia dels ajuts serà d’un màxim del 30% del cost de la nova instal·lació d’il·luminació, amb un màxim de 15.000 euros. La inversió mínima per acollir-se al Pla serà de 1.000 euros, i hi podran optar tant empreses com persones físiques que desenvolupen activitats empresarials.
Enguany, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya serà l’entitat que gestionarà el Pla segons el conveni de col·laboració subscrit amb l’Institut Català d’Energia. L’acord pretén optimitzar la difusió i maximitzar el coneixement que els comerços tenen d’aquest programa d’ajuts, que té per objectiu millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia en els comerços catalans.

Més informació

http://www.plarenovat.cat/