L’ASSICIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA REALITZANT UNA PRESENTACIÓ AL SEMINARI “EXTENDING LEADER INNOVATION” A BRUSSEL·LES

En motiu del seminari “Extending LEADER Innovation” a la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (“European Network for Rural Development”),  que es celebra avui 22 de Febrer de 2017 a Brussel·les, des del Grup d’Acció Local Ripollès Ges Bisaura (“LAG Ripolles”) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya s’han presentat experiències i exemples per tal de descriure els enllaços entre l’enfoc regional i els recursos endògens, renovables, medi ambient, silvicultura, ocupació i societat. En aquest sentit, l’Albert Puigvert Tuneu ha presentat els projectes ENFOCC i BCN Smart Rural.

albert_brusseles

Context (extret de l’Agenda de “Extending LEADER Innovation)

El seminari s’ha centrat en com els Grups d’Acció Local i altres agents poden enfortir i millorar la innovació del LEADER a nivells locals, nacionals i Europeus, i per tant ampliar el seu abast i incrementar ambicions. Es vol reconèixer la importància de la innovació rural i que:

  • La innovació és un dels principis fundadors dels 2.600 Grups d’Acció Local LEADER operant per tot Europa a nivell local però s’ha enfrontat a dificultats en la seva implantació;
  • Al voltant de 3.000 Grups Operacionals ajuntaran productors i agents d’innovació per co-crear coneixement i abordar problemes específics o oportunitats rellevants per agricultors i silvicultors; i
  • Cada regió de la Unió Europea ha desenvolupat una Estratègia d’Investigació i Innovació per una Especialització Intel·ligent (“Smart”).

Hi ha punts en comú i de diferencia entre aquests enfocs. Centrant-se sobre el rol del LEADER d’estimular i donar suport a la creativitat local i  a la capacitat de construir sobre béns locals i arribar a les millors solucions, el seminari:

  • Permetrà als participants, explorar com les estratègies locals desenvolupades i gestionades pels Grups d’Acció Local LEADER poden ser revitalitzades mitjançant el seu enfoc entorn la innovació i en com els sistemes de subministrament ho poden suportar; i
  • Considerar com les sinergies i complementarietat entre la innovació LEADER i la rellevància local d’altres branques de la política d’innovació de la Unió Europea (i en particular la EIP Grups Operacionals i Estratègies d’Innovació i Investigació Regional) poden enfortir-se. Com ajuntant aquestes i incrementant la rellevància local poden ajudar a les comunitats rurals locals a adreçar alguns dels major reptes i oportunitats amb les quals s’enfronten avui en dia.
  • Desenvolupar un seguit d’accions pràctiques i recomanacions a través de les quals les activitats d’innovació LEADER puguin ser millorades amb l’objectiu d’adreçar millor les necessitats locals i prendre avantatge i contribuir amb iniciatives d’innovació regionals i més àmplies.

La iniciació d’un grup de treball de pràctica centrat en millorar la implementació i eficàcia de les activitats de innovació rural LEADER i els enllaços amb altres instruments d’innovació rural s’anticipa com un resultat d’aquesta jornada.

Categories: Leader