El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 62, dedicat en aquesta ocasió a la “BIOMASSA (I)”.

En aquest Dossier Tècnic, els tècnics de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i del  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ens informen sobre la situació i estratègia de la biomassa forestal a Catalunya i sobre les fonts i tipus de biomassa, els beneficis ambientals, socials i econòmics derivats del seu ús; els diferents productes comercials; la cadena logística i sobre la qualitat i bones pràctiques.

La presentació del Dossier Tècnic en aquesta ocasió, la realitza el Sr. Antoni Trasobares Rodríguez, Director general del Medi Natural i Biodiversitat i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió del Sr. Robert Rosell Pagès de l’empresa Matèries Forestals, SL, d’Arbúcies.

Ho podeu veure en el següent enllaç: http://issuu.com/energialeader/docs/dossier-tecnic-62

Categories: Leader