El programa qualifica’t del Departament d’Educació permet que les persones adultes, amb més de 2 anys d’experiència laboral, puguin validar els seus aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials com a formació corresponent a Títols de formació professional del sistema educatiu.

La validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials permet a les persones adultes posar en valor, d’una forma àgil, els aprenentatges que han adquirit i que, al mateix temps, tinguin una correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Molts centres d’arreu de Catalunya apliquen aquest programa. Entre ells, l’Institut ABAT OLIBA de Ripoll ofereix:

  • CFGM FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA
  • CFGM ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
  • CFGS ADMISTRACIÓ I FINANCES
  • CFGM INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC DE MAQUINÀRIA I CONDUCCIÓ DE LÍNIES.

Les dates de inscripció telemàtica es realitzen a la pàgina web del centre http://www.iesabatoliba.cat  dins el termini  del 17 al 25 de setembre.

Més informació: Programa Qualifica’t o Tríptic informatiu

Categories: Ajuts