ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Per Resolució de Presidència de data 1 de febrer de 2021, s’aproven les bases reguladores del procés de selecció i la convocatòria del procés de selecció d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents:

Titulació acadèmica:
– Enginyeria industrial o equivalent
– Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior.
– Grau en Ciències Ambientals o equivalent.

Possessió del Nivell C de Català.
Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:
– Experiència i coneixements en el sector energètic (energies renovables, eficiència energètica i optimització de la contractació dels Subministraments energètics)
– Coneixements en software de gestió energètica com GEMWEB, SIE o similar
– Experiència i coneixements en el sector forestal (gestió forestal sostenible, biomassa, silvopastura)
– Coneixements en el camp de la mitigació i adaptació vers el Canvi Climàtic
– Aptitud per treballar en equip
– Iniciativa i autonomia
– Capacitat comunicativa
– Coneixement del territori i del teixit productiu

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud/instància mitjançant e-Tram a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 16 de febrer de 2021.

20210127- Bases Procés selecció Tècnic_Leader_Enfocc

Publicació admesos

______________________________________________________________________________

PROCÉS TANCAT – ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

D’acord amb el RD 537/2020, de 22 de maig, queda derogada la disposició addicional tercera RD 463/2929, de 14 de març, per la qual es suspenien i interrompien els terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic durant l’estat d’alarma, fixant que a partir de l’1 de juny es reanuden  o reinicien el còmput de terminis administratius.

En conseqüència, s’informa que el procés selectiu per la contracció laboral temporal d’un tècnic/a del Programa Leader a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, quedarà tancat el proper dia 2 de juny, el que s’informa pel coneixement general i als efectes oportuns

Per Resolució de Presidència de data 9 de març de 2020, s’aprova el procés de contractació d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents:
– Titulació acadèmica:
– Enginyeria industrial o equivalent
– Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior.
– Grau en Ciències Ambientals o equivalent.
– Possessió del Nivell C de Català.
– Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:
– Experiència i coneixements en el sector energètic, gestió forestal i renovables.
– Experiència en la gestió de projectes de desenvolupament rural i local.
– Aptitud per treballar en equip
– Iniciativa i autonomia
– Capacitat comunicativa
– Coneixement del territori i del teixit productiu

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud/instància mitjançant e-Tram a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 2 de juny de 2020.

Es fa públic per coneixement general a la pàgina web de l’Associació per a la Gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

20200309- Bases Procés selecció Tècnic_Leader_1

Puntuació final_tècnic ENFOCC.

______________________________________________________________________

PROCÉS TANCAT – ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Per Junta Directiva de data 18 de desembre de 2018, s’aprova el procés de contractació d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral temporal, són els següents:

– Estar en possessió d’alguna de les llicenciatures, diplomatures o graus relacionats amb economia, ciències empresarials o equivalent, enginyeria tècnica agrícola, forestal equivalent o superior, administració i direcció d’empreses , dret o similars.
– Possessió del Nivell C de Català.
– Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

– Experiència professional segons l’àmbit
– Aptitud per treballar en equip
– Iniciativa i autonomia
– Capacitat comunicativa
– Coneixements específics en funció de l’àmbit
– Coneixement del territori i del teixit productiu

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 8 de febrer de 2019.
Així mateix, es poden consultar les bases a l’adreça www.ripollesgesbisaura.org, o bé trucant a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
Es fa públic per coneixement general a la pàgina web de l’Associació per a la Gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura i la premsa d’àmbit comarcal.

Joan Manso Bosoms
President

Ripoll, 29 de gener de 2019

20190129- Bases Procés selecció Tècnic_Leader

20190213_Publicació admesos

20190222_Puntuació final

—————————————————————————————————————-

PROCÉS TANCAT –  ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ  D’UN ADMINISTRATIU/VA A L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Per Decret de Presidència de data 18 de juliol de 2018, s’aprova el procés de selecció d’un adminsitratiu/va a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Els requisits mínims per accedir a la borsa de treball són els següents:

 • Batxillerat o equivalent
 • Cicle Formatiu de grau mig, especialització en administració o similar
 • Possessió del Nivell C de Català.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Coneixements en comptabilitat
 • Coneixements d’informàtica i ofimàtica
 • Experiència en l’administració pública.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat comunicativa.
 • Treball en equip

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 26 de juliol de 2018.

Ripoll, 19 de juliol de 2016

20180718- Bases Procés selecció Adm_Leader

20180803 -Publicació admesos Publicació puntuació final

20180806 – Publicació puntuació final

______________________________________________________________________________

PROCÉS TANCAT – ANUNCI PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Per Decret de Presidència de data 31 de maig de 2016, s’aproven les bases per a la borsa de treball de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, perfil auxiliar administratiu.

Els requisits mínims per accedir a la borsa de treball són els següents:

 • Batxillerat o equivalent
 • Cicle Formatiu de grau mig, especialització en administració o similar
 • Possessió del Nivell C de Català
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Coneixements en comptabilitat
 • Coneixements d’informàtica i ofimàtica
 • Experiència en l’administració pública
 • Coneixement del territori
 • Capacitat comunicativa
 • Treball en equip

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 20 de juny de 2016.

Ripoll, 30 de maig de 2016

20160530- BASES BORSA DE TREBALL

20160623- RESULTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS

20160701- PUNTUACIÓ FINAL DELS ASPIRANTS A LA BORSA DE TREBALL

________________________________________________________________________________________________

PROCÉS TANCAT. ANUNCI PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

En sessió de Junta Directiva de l’Associació celebrada en data 23 d’octubre de 2015, s’aproven les bases per a la borsa de treball de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura:

Els requisits mínims per accedir a la borsa de treball són els següents:

Titulació acadèmica:

 • Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials o equivalent;
 • Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior.
 • Enginyeria industrial o equivalent.
 • Llicenciatura en Ciències Ambientals o equivalent.

Possessió del Nivell C de Català.

Carnet de conduir i vehicle propi.

Segons la titulació es valorarà:

 • Experiència en la gestió de projectes de desenvolupament rural i local.
 • Experiència i coneixements en el sector energètic, gestió forestal, renovables i biomassa.
 • Experiència en l’administració pública.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat comunicativa.
 • Treball en equip

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 29 de desembre de 2015.

20151214 – BASES BORSA DE TREBALL

20160105 – RESULTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS

20160121 – PUNTUACIÓ FINAL DELS ASPIRANTS A LA BORSA DE TREBALL