COORDINADORS

ENERGIA, FOREST I CANVI CLIMÀTIC. ENFOCC.
Una iniciativa que amb la finalitat de transmetre a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea de que una nova cultura energètica i forestal és possible, a fi de generar un impacte important sobre els nostres territoris. +info

logo-enfocc-col

SOCIS

ODISSEU
Programa pel retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, amb l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format a les universitats rurals d’origen mitjançant el contacte i la implicació dels principals agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, empreses locals, institucions, i adminisitracions. +info

ODISSEU

 

GUSTUM
Gustum treballa per fomentar el desenvolupament rural mitjançant la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori, i de la seva sinergia amb la restauració, turisme, i comerç. +info

GUSTUM

 

COWOCAT RURAL
Projecte que pretén desenvolupar una metodologia de dinamització del coworking en zones rurals, fent servir com a referencia aquelles ja existents als espais de coworking de zones urbanes. A més de crear una plataforma en línia que agrupi tots els espais de coworking de les zones rurals, que serveixin de suport als gestors i usuaris d’aquests espais.

cowocat-rural

 

LEADER NATURA
Un projecte per fonamentar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, i en participar dels espais naturals protegits i de les seves àrees perifèriques i de influència incloses al territori Leader. Es vol establir treball col·laboratiu principalment amb agents privats i en xarxa a las taules de concertació, i elaborar propostes d’experiències rurals i de natura que siguin comercialitzables, viables, i sostenibles. +info 

logo_leadernatura

 

START-UP
Un projecte per afavorir la emprenedoria i el creixement de nous projectes a zones rural. Es basa en assessorar els emprenedors participants al programa LEADER així com fer el seu seguiment per garantir la pervivència dels projectes. Es col·labora amb les entitats participants sota la coordinació del “Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.” +info