COORDINADORS

ENERGIA I FOREST
Una iniciativa per catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant‐se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa, implicant, per a l’assoliment d’aquest objectiu, els principals agentsde desenvolupament de les zones rurals de Catalunya. +infoenergia-i-forest-logo

ENERG-TUR
Projecte sobre el sector turístic per una millor eficiència energètica i lluita davant el canvi climàtic. +info

mapa-altres-projectes

SOCIS

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL
Projecte per consolidar la Responsabilitat Social Empresarial com a eix estratègic del model de desenvolupament socioeconòmic territorial, implicant i alineant les empreses i tots els agents territorials cap a un mateix repte comú: la sostenibilitat o construcció de territoris intel•ligents (Territoris Smart). +info
gestio-sostenible-rural

MASIES + SOSTENIBLES
El projecte que va incidir en la sostenibilitat de l’hàbitat dispers que caracteritza el territori, on la seva icona és la masia. Es tracta d’una iniciativa que va desenvolupar accions dirigides a millorar aspectes relacionats amb la gestió energètica, urbanística, constructiva i social de les masies. +info

masiessostenibles

 

ESPORTOUR

El concepte Esportour combina dos termes, el turisme i la mobilitat. Un projecte per inventariar, potenciar i dinamitzar els esdeveniments i les activitats esportives que es desenvolupen en les zones rurals de l’àmbit territorial del Leader.

esportour-e1404901262472

EMPRENRURAL
Prova pilot per a sensibilitzar l’emprenedoria en els territoris participants, millorar l’acompanyament de l’emprenedor en el procés de creació i expansió de l’empresa, formar equips tècnics en els grups Leader per al foment de l’emprenedoria, i preparar espais per a fomentar‐la.

EURENERS3
Projecte coordinat per la “Asociación Teder de Navarra”. Com a soci col·laborador es va incidir a la promoció, gestió i dinamització del territori promovent la eficiència energètica i la implantació d’energies renovables, i en concret a la biomassa. +info

eureners3

 

PROJECTES INNOVADORS 

En el marc del Projectes Innovadors PIN-111-2010 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la Fundació Privada Garrotxa Líder va transferir a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura el Codi de Gestió Sostenible (CGS), eina per poder elaborar memòries de sostenibilitat a entitats i empreses del nostre territori. El projecte va consistir en la transferència i implantació del CGS als territoris del Ripollès, la Vall de Ges i el Bisaura, amb l’objectiu de promoure la implantació de polítiques de gestió socialment responsables a les organitzacions públiques i privades d’aquests territoris, com a fórmula per consolidar el teixit empresarial i contribuir al desenvolupament sostenible. +info