• Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les instal·lacions on es realitzarà la inversió.
  • Fer els pagaments de les factures de la inversió, mitjançant transferència bancària, que hauran de ser de data posterior a la visita de no inici d’obres.
  • Durant 5 anys mantenir, gestionar directament i fer publicitat de l’activitat subvencionada.
  • En cas d’ajuts superiors a 50.000€ cal un aval del 15%, en cas d’una execució per sota del 70% o d’una renúncia s’executarà l’aval
  • Termini execució inversió presentada: 30 de juny de 2023 (convocatòria 2021)