En data 22 de novembre de 2016 es va publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) la 2a convocatòria dels ajuts Leader 2016. 

Els ajuts Leader subvencionen inversions en obra civil, instal·lacions i equipaments de més de 12.000€ per a la creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i ocupació.

Van dirigits a autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, i associacions i fundacions sense ànim de lucre.

El Leader pot finançar entre un 22,5% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius en el Ripollès, la Vall del Ges (exclòs Torelló), Orís i el Bisaura. La quantia dels ajuts es determina d’acord a uns criteris de selecció dels projectes en règim de concurrència competitiva. 

El termini màxim de presentació de la sol·licitud d’ajut és el dia 16 de gener de 2017.

La sol·licitud de l’ajut Leader s’ha de presentar obligatòriament per mitjans telemàtics en el cas de les entitats públiques, les persones jurídiques i els professionals col·legiats. Per realitzar la sol·licitud serà necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l’empresa.

Us aconsellem no esperar als últims dies per a tramitar la sol·licitud de l’ajut ja que no es podran acceptar sol·licituds en paper. 

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics o bé en imprès normalitzat. 

Documentació de sol·licitud: 

SOL·LICITUD PER A PERSONES JURÍDIQUES *

*Cal descarregar el document pdf i obrir-lo amb l’Acrobat Reader (versió 9.1 o superior). Si s’obre directament amb el navegador d’internet el document no funciona correctament.

SOL·LICITUD PER A PERSONES FÍSIQUES/AUTÒNOMS (Pas 1 – Presencialment)

ORDRE ARP/302/2016

RESOLUCIÓ ARP/2600/2016

Altre documentació a presentar amb la sol·licitud:

Memòria Leader 2016

Compatibilitat Urbanística

Categories: Ajuts