Per Resolució de Presidència de data 1 de febrer de 2021, s’aproven les bases reguladores del procés de selecció i la convocatòria del procés de selecció d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents:

 • Titulació acadèmica: Enginyeria industrial o equivalent; Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior; Grau en Ciències Ambientals o equivalent.
 • Possessió del Nivell C de Català.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
  Es valorarà:
 • Experiència i coneixements en el sector energètic (energies renovables, eficiència energètica i optimització de la contractació dels subministraments energètics)
 • Coneixements en software de gestió energètica com GEMWEB, SIE o similar
 • Experiència i coneixements en el sector forestal (gestió forestal sostenible, biomassa, silvopastura)
 • Coneixements en el camp de la mitigació i adaptació vers el Canvi Climàtic
 • Aptitud per treballar en equip
 • Iniciativa i autonomia
 • Capacitat comunicativa
 • Coneixement del territori i del teixit productiu
  Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud/instància mitjançant e-Tram a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 16 de febrer de 2021. Per consultar les bases clica a Borsa de treball

Categories: Leader