Per Junta Directiva de data 18 de desembre de 2018, s’aprova el procés de contractació d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 8 de febrer de 2019.

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç.

Categories: Leader