El mes de Gener es va tancar el Projecte Innovadors PIN-111-2010 que consistia en la transferència i implantació del Codi de Gestió Sostenible (CGS) als territoris del Ripollès, la Vall de Ges i el Bisaura, amb l’objectiu de promoure la implantació de polítiques de gestió socialment responsables a les organitzacions públiques i privades d’aquests territoris, com a fórmula per consolidar el teixit empresarial i contribuir al desenvolupament sostenible. Alhora, el CGS és l’eina per poder elaborar memòries de sostenibilitat a entitats i empreses del nostre territori.

Un total de 7 empreses del territori ripollès han elaborat per primera vegada la seva memòria de sostenibilitat durant l’any 2011 :

Per més informació sobre el projecte, feu clic aquí.